ETC EVO har åtagit sig att miljön
Som en internationell aktör det är vårt ansvar att ge dig en teknisk lösning som är miljövänlig.


Vi har fått ISO 14001: 2004 med anledning av miljöhanteringssystem.

Tillämpning av miljöprinciper
Sedan många år har vi prioritera tillämpningen av miljöprinciperna i utvecklingen av våra tekniska lösningar, våra inköp av råmaterial, transport av varor, tillverkning av lager och hantering av vårt avfall.
ETC EVO minimerar därför några skadliga effekter på miljön genom att hushållande med material och energi och ständigt söker efter sätt att generera mindre avfall, använt vatten, buller och andra utsläpp.
Hållbarheten och framgång för vårt företag därför otvivelaktigt innebär ett aktivt miljöskydd.
Vi har åtagit oss att ständigt minska påverkan på miljön som orsakas av aktiviteter från våra platser, och därigenom bidra till att uppnå miljön balans.